Regulamin i oświadczenie o braku przeciwwskazań do gry Bumper Ball:

 1. Przed założeniem dmuchanych kul, należy usunąć z kieszeni wszystkie przedmioty narażone na zniszczenie oraz wszystkie rzeczy które mogą doprowadzić do przebicia kuli od wewnątrz (łańcuszki, kolczyki, zegarki ,okulary itp.)
 2. Zakładając kulę, pamiętaj aby przełożyć ręce przez ramiączka uchwytów tylnych, po to by zabezpieczyć się przed wypadnięciem z kuli.
 3. Zawsze trzymaj się uchwytów przednich.
 4. Nie należy zderzać się z osobami nie wyposażonymi w dmuchane kule, oraz z osobami które są w trakcie stawania na nogi.
 5. Nie wpadaj na przedmioty mogące uszkodzić kule od zewnątrz.
 6. Słuchaj wskazówek oraz instrukcji organizatora.
 7. Integralną częścią tego regulaminu jest druk oświadczenia uczestników gry oraz zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich.
 8. Do gry przystąpić mogą osoby:
  a) Niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
  b) Niebędące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  c) Akceptujące niniejszy regulamin
 9. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby, które złamią którykolwiek z punktów regulaminu, w szczególności punkty odnoszące się do bezpieczeństwa innych ludzi zostaną natychmiast wydaleni z pola gry.

Przeciwwskazania do korzystania z urządzenia Zabrania się korzystania z urządzenia:

 • Osobom pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających
 • Osobom mającym problemy z ciśnieniem, sercem oraz cierpiące na epilepsję
 • Osobom cierpiącym na silną klaustrofobię
 • Osobom przekraczającym wagę 100kg
 • Osobom, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy były operowane
 • Osobom niepełnoletnim bez zgodny lub nadzoru rodziców
 • Dzieciom poniżej piątego roku życia
 • Osobom cierpiącym na jakiekolwiek dolegliwości związane z kolanami, karkiem, szyją bądź kręgosłupem.
 • Kobietom w ciąży

Regulamin i oświadczenie o braku przeciwwskazań do gry Archery Tag:

 1. Nie wolno strzelać z łuku do osób nie biorących udziału w rozgrywkach.
 2. Do gry w Archery Tag można używać jedynie sprzętu dostarczonego przez organizatora.
 3. Nie wolno ściągać maski podczas gry.
 4. Należy słuchać wskazówek i instrukcji podanych przez organizatora.
 5. Integralną częścią tego regulaminu jest druk oświadczenia uczestników gry oraz zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich.
 6. Do gry przystąpić mogą osoby:
  a) Niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
  b) Niebędące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  c) Akceptujące niniejszy regulamin
 7. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby, które złamią którykolwiek z punktów regulaminu, w szczególności punkty odnoszące się do bezpieczeństwa innych ludzi zostaną natychmiast wydaleni z pola gry.

Przeciwwskazania do gry Archery Tag:

Zabrania się korzystania z urządzenia:

 • Osobom pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających
 • Osobom mającym problemy z ciśnieniem, sercem oraz cierpiące na epilepsję
 • Osobom, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy były operowane
 • Osobom niepełnoletnim bez zgodny lub nadzoru rodziców
 • Dzieciom poniżej piątego roku życia
 • Kobietom w ciąży

Kto jest online

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.